Työnohjaus


Ratkaisukeskeinen työnohjaus on ammatillisen kasvun, kehittämisen ja hyvinvoinnin työkalu. Se selkiyttää omaa työroolia sekä auttaa arviomaan, jäsentämään ja kehittämään omia työ- ja toimintatapoja. Tavoitteena on vapauttaa voimavaroja ja luovuutta sekä vahvistaa ammatillisen reflektion taitoa. Työnohjauksen tärkeänä roolina on työhyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Työnohjaus antaa mahdollisuuden purkaa moninaisia tunteita, hahmottaa työelämän ilmiöitä ja omaa suhdetta niihin sekä selkiinnyttää omia muutostoiveita, tavoitteita ja päämääriä.

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa hyödynnetään työntekijän yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja sekä etsitään uusia selviytymiskeinoja haastaviin tilanteisiin sekä oman hyvinvoinnin vaalimiseen.  Työnohjaajan roolina on auttaa ohjattavaa itsenäisen ajattelun kehittämiseen, tutkivaan ja reflektoivaan työotteeseen, itsetuntemuksen syventämiseen sekä kannustaa ja rohkaista uusien toimintamallien kokeiluun.

Työnohjaus voi toteutua joko yksilöohjauksena tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmätyönohjaukseen varataan yleensä vähintään 1,5 tunnin aika kerrallaan, kun taas yksilötyönohjaukseen riittää 45-60 minuuttia/kerta. Työnohjaus toteutuu tällä hetkellä etänä tai toimeksiantajan tiloissa.

Olen työnohjaajaopiskelija ja valmistumassa Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:stä STOry:n (Suomen työnohjaajat ry) hyväksymäksi työnohjaajaksi v. 2025. 

liisa.love@outlook.com
Y-tunnus 2950985-5
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luo kotisivut ilmaiseksi!